Aanmelden

Voor- en Achternaam

School

Klas

Coach

Periode eerste deelname
12345678

Aantal dagen per week
2 dagen3 dagen4 dagen

E-mailadres ouder(s) (verplicht)

Telefoon

Straat en huisnummer

Poscode en Woonplaats

Je bericht

De overeenkomst met de SBU komt schriftelijk of langs elektronische weg tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd. Het is niet mogelijk om halverwege een periode de begeleiding te starten of beëindigen. De overeenkomst dient uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de nieuwe periode te worden opgezegd. Zonder opzegging loopt de overeenkomst door tot het eind van het schooljaar.

Ik ga akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en met het privacybeleid