Over de SBU

Wat doen wij?

De leerlingen worden ingedeeld in groepen van maximaal 12 kinderen.

Iedere begeleidster werkt vanuit een eigen lokaal met haar eigen groep. De samenstelling van de groepen is divers: leerlingen zitten “door elkaar”, dat wil zeggen dat alle jaren en niveaus in een groep door elkaar zitten.

Bij aanmelding wordt vaak door ouders aangegeven dat plannen “beginnen met het huiswerk” voor veel leerlingen (en dus ook voor ouders) een groot probleem is . Het maken van een goede planning is derhalve belangrijk. Wij werken met een eigen planformulier wat altijd als uitgangspunt dient.

Vervolgens gaan de leerlingen in principe zelfstandig aan de slag, waarbij er uiteraard ruimte is voor begeleiding in de vorm van vragen stellen/laten overhoren etc.  Aan het einde van de SBU tijd blijkt dat in 1,5 uur veel werk kan worden verricht! Een win-win situatie.

Ouders van SBU leerlingen ontvangen 3 keer per jaar een rapportage. In deze rapportage gaan we kort in op onder andere de werkhouding van de leerling ( juiste studiemateriaal aanwezig) planning en concentratie. Deze rapportage wordt ook naar de coaches gestuurd. Daarnaast hebben we ook op andere momenten contact met de ouders als zij zorgen hebben over hun kinderen. Via de mail wordt snel geschakeld bij afwezigheid en of andere problemen.

Team SBU, we stellen onszelf even voor..

Marian van Aggelen-Kooij

coördinator/ begeleidster

Als coördinator ben ik het aanspreekpunt voor ouders. Ik houd mij bezig met aanmelding en indeling van de leerlingen. Daarnaast ben ik zelf ook actief als begeleidster. Zowel mijn ervaring als HBO-docent en mijn huidige activiteiten als studiecoach voor studenten van Fontys ICT komen bij het begeleiden en stimuleren van de SBU leerlingen goed van pas.

Wilma Sijl

begeleidster

Ik ben afgestudeerd HBO-er en heb gewerkt als medisch analist. Na een afgeronde studie Duits ben ik me ook gaan bekwamen in andere talen.

Ik vind het een mooie en leuke uitdaging om de leerlingen duidelijk te maken, dat plannen en organiseren van huiswerk een regelmaat voor de week betekent en dat het rust oplevert.

Anneke Lambrechts

begeleidster

Huiswerkbegeleidster. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in aardrijkskunde, Engels, biologie en beeldende kunsten. Huiswerk maken is mijns inziens een onmisbaar onderdeel van de middelbare schoolopleiding en ik vind het zinvol om leerlingen daarbij een steuntje in de rug te bieden. Dankzij de structuur van de SBU kunnen we de leerlingen hun motivatie en werkritme laten hervinden!

Voor ons allemaal geldt dat we inmiddels al jarenlang ervaring hebben bij de SBU!

20210927_142313

Huisregels

Voor leerlingen

Het gebruik van de mobiele telefoon is beperkt toegestaan: uitsluitend in het lokaal en gedurende het eerste kwartier van de SBU (raadplegen magister), daarna telefoon inleveren. Web-whatsapp, Instagram etc. meld je af wanneer je aan je huiswerk begint . Ook als je de volgende dag geen huiswerk hebt kan je bij de SBU  (vooruit)werken aan opdrachten of vakken, zorg ervoor dat je ook daarvoor je materiaal bij je hebt.

  • Zonder de juiste boeken/ opgeladen laptop kun je niet aan de slag. Zorg ervoor dat je je oplader meeneemt.
  • Werk zelfstandig en volg de aanwijzingen van de studiebegeleidsters op.
  • Stoor je medeleerlingen niet.

Voor ouders:

Meerdere keren per jaar (3) ontvangt u een rapportage. Deze rapportage zal per mail worden verstuurd. De coach van uw zoon/dochter ontvangt hiervan een kopie, tenzij u hier bezwaar tegen hebt. Er zijn een paar situaties waarin de leerling naar huis wordt gestuurd: als er niet gewerkt kan worden omdat de juiste boeken niet zijn meegenomen en/of omdat de leerling geen huiswerk heeft. Een en ander altijd na uitgebreid overleg met begeleidster. U wordt hiervan als ouders, per mail, op de hoogte gesteld. Bij ziekte of verzuim: zo snel mogelijk een telefoontje/mailtje naar de SBU. Bij langdurige ziekte/afwezigheid is het verstandig om contact op te nemen met de coördinator. Geld terugbetalen is niet mogelijk, wel kunnen er afspraken worden gemaakt met betrekking tot inhalen.