Over de SBU

Wat doen wij?

Wij ondersteunen leerlingen met het maken van hun huiswerk. Dit gebeurt in groepsverband. Onze groepen bestaan uit maximaal 12 leerlingen.
De Sbu begeleiders werken vanuit een eigen lokaal met een eigen groep. De samenstelling van de groepen is divers. Leerlingen zitten door elkaar. Dat wil zeggen dat alle jaren en niveaus in 1 groep kunnen zitten. SBU werkt voor alle leerlingen van het UC. Verder is er de mogelijkheid om ook individuele bijles af te spreken. Het kan immers zo zijn dat leerlingen echt moeite hebben met een bepaald vak, dan is het fijn als daar wat extra ondersteuning bij mogelijk is. Het SBU-team kan hierover ouders informeren.

Bij aanmelding wordt vaak door ouders aangegeven dat plannen “beginnen met het huiswerk” voor veel leerlingen (en dus ook voor ouders) een groot probleem is. Het maken van een goede planning is derhalve belangrijk. Wij werken met een eigen planformulier wat altijd als uitgangspunt dient.

Vervolgens gaan de leerlingen in principe zelfstandig aan de slag, waarbij er uiteraard ruimte is voor begeleiding in de vorm van vragen stellen/laten overhoren etc.  Aan het einde van de SBU tijd blijkt dat in 1,5 uur veel werk kan worden verricht! Een win-win situatie.

Ouders van SBU leerlingen ontvangen 3 keer per jaar een rapportage. In deze rapportage gaan we kort in op onder andere de werkhouding van de leerling ( juiste studiemateriaal aanwezig) planning en concentratie. Deze rapportage wordt ook naar de coaches gestuurd. Daarnaast hebben we ook op andere momenten contact met de ouders als zij zorgen hebben over hun kinderen. Via de mail wordt snel geschakeld bij afwezigheid en of andere problemen.

Team SBU, we stellen onszelf even voor..

Marian van Aggelen-Kooij

coördinator/ begeleidster

Als coördinator ben ik het aanspreekpunt voor ouders. Ik houd mij bezig met aanmelding en indeling van de leerlingen. Daarnaast ben ik zelf ook actief als begeleidster. Zowel mijn ervaring als HBO-docent en mijn huidige activiteiten als studiecoach voor studenten van Fontys ICT komen bij het begeleiden en stimuleren van de SBU leerlingen goed van pas.

Jeanne

begeleidster

Na mijn opleiding aan de Gelderse leergangen heb ik in Mill en Uden als docent Frans en Engels gewerkt (mavo/havo en vmbo). De laatste 10 jaar heb ik lesgeven gecombineerd met de taak van zorgcoördinator op het VMBO. Deze ervaring met het ondersteunen van leerlingen op sociaal emotioneel of cognitief gebied, neem ik mee bij de begeleiding van SBU leerlingen. Samen met de leerling gaan we werken aan een hulpplan op maat.

Ellen

begeleidster

Ik houd mij bij de SBU bezig met (individuele) ondersteuning voor het vak wiskunde. Tijdens mijn eigen middelbare schooltijd op de Rode School vond ik wiskunde al  1 van de leukste vakken. Vind jij wiskunde lastig? Ik help je graag om het beter onder de knie te krijgen. Ik heb HBO bouwkunde afgerond en geef al enige tijd bijles aan middelbare scholieren.

20210927_142313

Dagelijkse gang van zaken:

Voor ouders:

Ons team wil een belangrijke bijdrage leveren in het ondersteunen van leerlingen van het Udens College. We werken aan meer zelfvertrouwen en betere resultaten. Om dit te bereiken is bieden van structuur belangrijk. Leerlingen komen op vaste dagen in de week. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid.

We werken tijdens de SBU-tijd altijd op dezelfde manier. Er wordt een planning gemaakt (samen of door de leerling zelf). Deze planning wordt altijd besproken en indien nodig aangepast. Vervolgens gaat de leerling aan de slag. In 1,5 uur kan er veel werk worden verzet.
Deze persoonlijke aandacht/toezicht zorgt voor minder stress thuis en de leerlingen kunnen na 16.30u (in principe) hun tijd aan andere zaken besteden. Hun schoolwerk is namelijk al afgerond.
Bij problemen nemen we contact op met ouders, bijvoorbeeld bij onduidelijke afwezigheid of ongewenste studiehouding, er kunnen allerlei hobbels zijn.

We kunnen het immers niet alleen. Het SBU-team vindt dat een studiejaar samen met ouders en school succesvol kan zijn.
Communicatie is belangrijk. Zo ontvangt u 3 keer per jaar een rapportage van ons. Wij ontvangen graag (bijvoorbeeld bij aanmelding) extra informatie over de leerling. Zoals: welk niveau, eventuele medicatie, nieuw op het Udens College of andere zaken zijn echt van belang.

De leerling staat centraal. Ouders, school en de SBU: wij willen allen dat een leerling lekker in zijn vel zit, zijn best doet op school en goede resultaten haalt.

Bij ziekte of afwezigheid graag altijd een mailtje naar: studiebegeleidinguden@gmail.com